Avisos legals

Informacions de l’editor

  • Organisme : Angélique Dietrich
  • Adreça : 11 boulevard Mondony – 66000 Perpignan (France)

Director de publicació :

  • Angèlique Veillard

Confidencialitat de les vostres dades personals :

Les informacions recolectades són destinades a Angélique Dietrich i no poden utilitzar-se per una sessió amb tercers.
En l’aplicació de la Llei nº 78-17 del 6 de Gener 1978 relativa a l’informàtica, als fitxers i a les Llibertats, vostè disposa de drets d’oposició (article 26 de la llei), d’accès (article 34 al 38 de la llei) i de rectificació (article 36 de la llei) de dades que us reflecteixin.
Tantmateix, votè pot exigir que siguin rectificades, completades, posades al dia o esborrades les informacions que us reflecteixin que siguin inexactes, incompletes, equivoques, antiquades o de les quals la colecta o l’utilització, la comunicació o la conservació sigui prohibida.