Angélique Dietrich

TERAPEUTA,
HYPNOTERAPEUTA,
COACH I SEXÒLOGA

Catalunya teràpies Centre

L’Angélique Dietrich treballa a Perpignan als Pirineus Orientals, des de fa anys ha exercit de terapeuta, hypnoterapeuta, coach i sexòloga a Paris, a l’Illa de la Reunió i a Madagascar.

L’Angélique Dietrich, després d’ una primera consulta que permetrà determinar l’indicació terapèutica, proposarà a partir de la seva pràctica el mètode més adaptat al consultant i a la seva problemàtica.

L’Angélique Dietrich ofereix consultes individuals, de parella i familiars, així com cosultes per a nens i adolescents (teràpies analítiques, teràpies comportamentals, teràpies corporals i emocionals).

Les teràpies multireferencials i el Coaching Individualitzat són enfocaments de tipus integratiu que no formen part de la dualitat psico-somàtica i que proposen un enfoc de tipus analític amb un treball de tipus corporal, emocional i cognitivo-comportamental utilitzant sense exclouren cap un grup de models : el model medical (supressió de símptomes), el model psicoanalític (resolució de conflictes inconscients), el model humanístic (restauració de la capacitat de créixer), el model sistèmic (capacitat d’un sistema de resoldre per a ell mateix un problema), el model existencial (canviar el significat de la pròpia problemàtica o del turment).

Teràpies individuals

nens i adolescents, i de grup

Coaching

Individualitzat i per a empreses

Coaching

Individualitzat per a parelles

Coaching conjugal

recolzament de problemes sexuals

L’Angelique Veillard està formada en teràpies multireferencials, sexologia, Programació Neuro-Linguística i amb estratègies de comunicacions, com l’hipnosis de Erickson i l’hipnosis analítica, en teràpies de parella i de nens, i en el coaching. Desprès d’haver coescrit “Nosaltres tenim Déu en la teràpia”, va publicar un assaig “La prohibició Universal, l’incest en tots els seus estats”, i també va coescriure “La salut en tots els seus estats”.

Què necessiteu fer?

Un treball de suport i acompanyament en una situació diffícil?

Estrès, situacions de crisis, angoixes fòbiques, culpabilitat, angoixes de mortalitat, treballar el dol, manca d’autoestima, pèrdua de confiança, assetjament professional, burn Out…

Una teràpia de parella?

Sense cap importància en l’edat o la situació, es tracta d’una ajuda per a trobar una solució a les vostres dificultats (manca de desig, frustració, separació, incomprensió, difficultats en la communicació, conflictes en la parella…)

Un treball de tipus terapèutic?

Aquesta pràctica té com a objectiu donar sentit, curar i resoldre els problemes provenents d’un patiment psíquic. Patiment el qual es manifesta per símptomes com la depressió, l’ansietat, els transtorns alimentaris, les obsessions i fòbies, la bipolaritat, la malenconia, els transtorns psico-somàtics (mal de cap, migranya, dolors al cos, transtorns sexuals, insomni, angoixa, mal d’esquena, infeccions, malalties de la pell, etc.)… La teràpia us ajudarà a entendre els vostres símptomes i el vostre mal estar. Ella us ensenyarà a trobar les solucions per apartar els comportaments que us són perjudicials i que repetiu sense parar, i a tornar-vos l’energia bloquejada en el vostre cos per els conflifcte inconscients.

Una teràpia de grup?

De vegades alternant-la amb una teràpia individual és molt recomanable, sobretot en els transtorns psicocorporals o en les teràpies amb adolescents. La seva especificitat es tracta en utilitzar els recursos corporals, del llenguatge, de la memòria i la inteligència a fí d’explorar els bloquejos.

L’Angélique Dietrich també proposa els recolzaments de grups i les conferències en instituts, institucions i empreses. A Perpignan, ella proposa reunions per abordar les preguntes que es formulen les persones en patiment, amb un pla educatiu, terapèutic i filosòfic.

Supervisors i Formadora, Angélique Dietrich

segueix amb el seu equip en coaching individualitzat o d’equips de gerents, de decisors, de equips, d’assalariats :

  1. Per ajudarl-los a conèixers a saber gestionnar l’estrés, a saber comunicar, a saber desenvolupar el seu lideratge per d’aquesta manera poder augmentar la seva eficacitat;
  2. Per ajudar-los a prendre bones decisions en les situacions de crisi davant multiples preguntes, a aconseguir en les seves foncions, a elaborar nous projectes.

Ella guia equips i els ajuda a millorar les seves relacions i a enfortir la seva cohesió. Un coaching d’equip també permet de sostenir i d’estimular el gerent i l’equip.

Ella acompanya les organitzacions en la superació dels seus bloqueijos per facilitar en canvi en la cultura organitzacional de les empreses.

Directora del Centre i Escola de Formació de Teràpies i Coaching

(President : William Childéric i Director d’Ensenyament : Doctor Erick Dietrich – Lloc web de l’escola)

Angélique Dietrich ofrece con el Centre de l’Océan Indien cursos de iniciación de forma modular, así como conferencias para iniciarse o formarse en terapias integrativas, en sexología, victimología, estrategias de comunicación y coaching.

Sembla indispensable que els futurs terapèutes tinguint uns coneixements aprofondits de l’anàlisi psicocomportamental, de la sexualitat humana i que també tinguin accés als nous instruments de coaching i de estratègies de comunicació.

Aquests seminaris formen part de l’educació (del llatí educatio) per tant dintre de l’art de l’encaminament (guiar “fora de”) i de la transimissió. El nostre mètode d’ensenyament reposa sobre la transmissió del coneixament (saber) i de pràctiques (saber fer i saber estar) per ajudar-vos a entendre, a entendre-us i a desenvolupar, i aquí, en l’encuadrament de la nostra escola i seguint diverses disciplines de ciències humanes (sociologia, psicologia, biologia, filisofia, teràpia, psicoanàlisi, sexologia, PNL…).

Les Especificitats de l’escola la qual dirigeixo :

  • La qualitat dels cursos teorics i practics, associada a una alta tecnologia dintre del desenvolupament personal, permet d’ajudar els aprenents en parctiques a utilitzar millor i dintre del seu terreny de competència tots els seus recursos personals aixi com els instruments de comunicació posats a la seva disposició.
  • El tronc commú de la formació proposada als coachs i als terapèutes, així com als sexòlegs que desitgin aprofondir els seus coneixements i les seves pràctiques.
  • La modelització pragmàtica del saber fer amb l’ajuda dels millors instruments concrets i operacionals de comunicació i de estimulació del potencial de canvi en particular en el Coaching. L’estudi de textos, d’autors i de conceptes fondamentals. Aquest tipus de treball és fondamental i creador ja que proposa les mateixes bases de la nostra especificitat, el qual permet al pensament i a l’inteligència emocional d’integrar el que el viscut ja havia donat a conèixer.